Mr Albin GUNNARSON
Agronom
GCIRC entrance year : 2015
Sponsors : Petr Baranyk & Unto Tulisalo
Sveriges Frö och Oljeväxtodlare (SFO)/ Svensk Raps AB
Box 96
ALNARP 230 53

SWEDEN
Phone: +46 70 568 60 27